VALI AUTOLE KOOREM

Valdkond: KEEL JA KÕNE
Lugema- ja kirjutama õppimine
Vanus: 5-7
Mängu käik: laps peab leidma nõutud tähega sõnu. Sõnad on piltidena. Vastavalt ülesandele on nõutud täht sõna alguses või sisaldub sõnas. Laps häälib.

Mängu tulemusel - laps tunneb tähti, teab nende nimesid, oskab häälida, määrata asukohta
Harjutusvara autor Eve Saare

No comments:

Post a Comment