GEOMEETRILISED KUJUNDID

Valdkond: MATEMAATIKA
Vanus: 5-7
Mängu käik:
Laps lisab puuduvad geomeetrilised kujundid.
Mängu tulemusel - laps tunneb geomeetrilisi kujundeid (ruut, ristkülik, ring, kolmnurk), oskab leida puuduva kujundi


No comments:

Post a Comment