PÜÜA KALU

Valdkond: MATEMAATIKA
Vanus: 5-7
Mängu käik:
Ava mäng vajutades pildile. Püüa kalu nii palju kui ruudukese sees olev number näitab. Kontrolli, kas püüdsid õige arvu kalu, vajutades nupule Check.

Mängu tulemusel  - laps tunneb numbreid, kujuneb arusaam arvu ja numbri vahelisest seosest, oskab loendada, tunneb värve, kujuneb hiire kasutamise oskus, silma ja käe vaheline koostöö

No comments:

Post a Comment