TÄHT JA TEGEVUS

Valdkond: KEEL JA KÕNE Lugema- ja kirjutama õppimine

Vanus: 3-7
Mängu käik: laps klõpsab tähel, näeb liikuvat pilti, leiab samasugused tähed kirjutatud nimes, saab aru, et nimi algab selle tähega
Mängu tulemusel
- laps tunneb tähti, teab nende nimesid

 

No comments:

Post a Comment