SEGIPAISATUD SÕNA

Valdkond: KEEL JA KÕNE   Lugema ja kirjutama õppimine
Vanus: 7-...
Mängu käik: alla valgesse ristkülikusse kirjutab laps (raskema variandina õpetaja, vanem) sõna ning klõpsab nupul Enter Keyword. Sõna ilmub ekraanile segipaisatud tähtedega. Laps lohistab tähed õigetesse kohtadesse, et moodustuks sõna. Automaatselt annab lahenduse nupp Solve Anagram.
Mängu tulemusel - laps tunneb tähti, oskab häälida, moodustada tähtedest sõna


1 comment: