KUI PALJU?

Valdkond: MATEMAATIKA
Vanus:
5-7
Mängu käik:

Lapsevanem, õpetaja või laps nimetab numbri lillepotil, loendab kõrvalolevatel kaartidel olevaid täppe, leiab numbrile vastava arvukaardi ja lohistab hiirega selle lillepotti.


Mängu tulemusel  - laps tunneb numbreid, kujuneb arusaam arvu ja numbri vahelisest seosest, oskab loendada nimetades järgarve, teab mõisteid -ülemine, alumine, keskel, tunneb värveMängima - How Many?

LÕBUS KARTUL

Valdkond: MINA JA KESKKOND
Vanus: 3-7
Mängu käik:
Lohista hiirega puuduvad kehaosad lõbusa kartuli külge.  Jälgi vasakut ja paremat poolt
  • saad valida nelja erineva kujuga kartulit - Des, Duke, King, Maris
  • tehtud valikud saad kustutada klahviga - Clear
  • valmis töö saab välja printida

Lõimimine matemaatikaga: mõisted vasak ja parem 
Mängu tulemusel - laps oskab nimetada kehaosi, õpib eristama vasakut ja paremat poolt

Mängima - SCARY SPUDS

VÄRVIRONG

Valdkond: MATEMAATIKA
Vanus: 3-7

Mängu käik:
Mängu käivitamiseks klõpsa pildil. Depoo avamiseks vajuta sinisele näole. Avaneb depoo ja sõidab ette värvimata rong. Värvi vagunid sama värvi nagu depoos oleval rongilgi. Õige värvi saamiseks klõpsa niikaua valgel vagunil. Kui vagunid värvitud, kontrolli töö õigsust vajutades rohelisele näole. Alusta algusest


Küsimused:
Mis värvi on 3 (4, 1...) vagun?
Mitmes on sinine vagun?
Loenda, mitu korda ma klõpsan, kuni tuleb õige värv
Mis värvi vagunid on kollasest, punasest ... vagunist vasakul/paremal pool?

Mängu tulemusel - laps tunneb värve, loendab, oskab nimetada järgarve