THE FEELING GAME

TUNDED

Valdkond: MINA JA KESKKOND, KEEL JA KÕNE
Vanus: 4-7
Mängu käik: vajalik inglise keele oskus. Mängu alustamiseks klõpsake ühel näol. Teile  esitatakse küsimus nt Kes on rõõmus? Valige kolme valiku seast õige.
Mängu tulemusel - laps eristab emotsioone, oskab kirjeldada tundeid

SEGIPAISATUD SÕNA

Valdkond: KEEL JA KÕNE   Lugema ja kirjutama õppimine
Vanus: 7-...
Mängu käik: alla valgesse ristkülikusse kirjutab laps (raskema variandina õpetaja, vanem) sõna ning klõpsab nupul Enter Keyword. Sõna ilmub ekraanile segipaisatud tähtedega. Laps lohistab tähed õigetesse kohtadesse, et moodustuks sõna. Automaatselt annab lahenduse nupp Solve Anagram.
Mängu tulemusel - laps tunneb tähti, oskab häälida, moodustada tähtedest sõna


JUKU SÕNAMÄNG

Valdkond: KEEL JA KÕNE
Lugema ja kirjutama õppimine
Vanus: 6-7
Mängu käik: laps pakub tähti, millest ta arvab sõna koosnevat. Tähtede arvu sõnas näitavad kriipsud. Nupu Pakun ees olevasse valgesse lahtrisse trükib laps tähe ja klõpsab nupul.
Mängu tulemusel - laps tunneb tähti, leiab tähed klaviatuurilt, arvab ära sõna, loeb sõna


(avanenud lehel vali Juku sõnamäng - 5. teises reas)

KOOSTA MUSTER

Valdkond: MATEMAATIKA, KEEL JA KÕNE, MÄLU JA TÄHELEPANU
Vanus: 6-7 ja vanemad
Mängu käik: Mängu alustamiseks klõpsake avanenud aknas sõnale Mängi! Play! Laps püüab ruudustikus moodustada samasuguse mustri, tähe või numbri nagu kõrval näidis on. Kolmnurga või ristküliku saamiseks tuleb ruudu keskel klõpsata hiire noolega nii kaua kuni vastav kujund õigesse kohta ilmub.  
Mängu tulemusel - laps tunneb tähti, numbreid, oskab orienteeruda ruudustikus, loendab.
TÄHESTIKU LAUL 2

Valdkond:  KEEL JA KÕNE, MUUSIKA
Lugema ja kirjutama õppimine
Vanus: 7-9
Mängu käik: Video vahendusel saab jälgida tähestikku lendamas õhupallidel. Kuna laul on inglisekeelne, siis soovituslik on õpetajal ja   lapsevanemal kaasa laulda või öelda tähtede nimed eesti keeles. Puuduvad täpiga tähed.
Mängu tulemusel - laps tunneb tähti, saab selgeks tähestiku


TÄHESTIKU LAUL 1

Valdkond:  KEEL JA KÕNE, MUUSIKA
Lugema ja kirjutama õppimine
Vanus: 7- 8
Mängu käik: video vahendusel saab jälgida tähestikku ja tähtede moodustumist inimeste ja loomadega. Kuna laul on inglisekeelne, siis soovituslik on õpetajal ja lapsevanemal kaasa laulda või öelda tähtede nimed eesti keeles. Puuduvad täpiga tähed. 

Mängu tulemusel - laps tunneb tähti, saab selgeks tähestiku


LUMIVALGEKESE NOPIMÄNG

Valdkond: MINA JA KESKKOND
Vanus: 3-7
Mängu käik: arvuti näitab ette järjest pikema puu-ja köögiviljarea, kus iga kord on üks vili rohkem. Laps peab järjestuse meelde jätma ja täpselt samas järjestuses nuppudele vajutama. Teisel korral tuleb seesama vili ja üks lisaks jne. Oota rahulikult kuni terve rida on ettemängitud ning siis vajuta järgi. Meelde aitab jätta ka rea jooksul tekkiv meloodia.Mängu tulemusel - laps õpib tähelepanelikumalt jälgima, kuulama. Suudab meelde jätta. Saab olulise teadmise, et päevas tuleb süüa vähemalt viis erinevat puu-köögivilja.


(avanenud lehel klõpsa nupul muinasjutumaale, seejärel lehe keskel oleval sildil mängud. Edasi vali Lumivalgekese nopimäng)

LEIA PAARID

Valdkond: MATEMAATIKA, MÄLU JA TÄHELEPANU
Vanus: 3-7
Mängu käik: laps klõpsab ümberpööratud kaartidel ning leiab kaks ühesugust nubmrit. Saab valida kolme raskusastme vahel.
Mängu tulemusel - laps teab mõisteid paar, samasugune. Tunneb numbreid


LEIA PILDILT

Valdkond: KEEL JA KÕNE, MÄLU JA TÄHELEPANU
Vanus: 3-7
Mängu käik: laps otsib all reastatud esemed suurelt pildilt, lohistab väikese pildi suurele pildile samasuguse eseme peale

Mängu tulemusel - laps tunneb esemeid, teab nende nimesid
Lõimimine keele ja kõne, matemaatikaga: laps nimetab esemeid, teab üldnimesid, tunneb värve


VALI AUTOLE KOOREM

Valdkond: KEEL JA KÕNE
Lugema- ja kirjutama õppimine
Vanus: 5-7
Mängu käik: laps peab leidma nõutud tähega sõnu. Sõnad on piltidena. Vastavalt ülesandele on nõutud täht sõna alguses või sisaldub sõnas. Laps häälib.

Mängu tulemusel - laps tunneb tähti, teab nende nimesid, oskab häälida, määrata asukohta
Harjutusvara autor Eve Saare

AIA KUJUNDAMINE

Valdkond: MINA JA KESKKOND, MATEMAATIKA
Vanus: 2-5
Mängu käik: laps kujundab oma aia lilledest, veekogust jms. Laps loendab elemente, lisab õpetaja või lapsevanema poolt nõutud hulgal nt lilli, aialippe.

Mängu tulemusel - laps oskab loendada, lisada nõutud arv elemente, tunneb kohamõisteid ning värve
RONG

Valdkond: MATEMAATIKA
Vanus: 4-7
Mängu käik: laps loendab päkapikke, klõpsab vastaval numbrikaardil. Kui laps vastab õigesti lisanduvad vedurile vagunid, millega päkapikud ära sõidavad.

Mängu tulemusel - laps oskab loendada, tunneb numbreid


LILLERIDA

Valdkond: MATEMAATIKA, MÄLU JA TÄHELEPANU
Vanus: 3-7
Mängu käik: laps jätkab etteantud lillerida klõpsates õiget värvi lillel. Lillede loendamine

Mängu tulemusel - laps tunneb värve, oskab jätkata etteantud rida, loendab


PILDISEERIA KOOSTAMINE

Valdkond: KEEL JA KÕNE
Kuulamine, kõnelemine
Vanus: 4-7
Mängu käik: laps paneb pildid loogilisse järjekorda, jutustab

Mängu tulemusel - laps oskab järjestada ning jutustada piltide järgi


MÄNGIMA- The right order

TÄHT JA TEGEVUS

Valdkond: KEEL JA KÕNE Lugema- ja kirjutama õppimine

Vanus: 3-7
Mängu käik: laps klõpsab tähel, näeb liikuvat pilti, leiab samasugused tähed kirjutatud nimes, saab aru, et nimi algab selle tähega
Mängu tulemusel
- laps tunneb tähti, teab nende nimesid

 

PÜÜA KINNI LANGEV TÄHT

Valdkond: KEEL JA KÕNE  Lugema- ja kirjutama õppimine

Vanus: 5-7
Mängu käik: laps püüab leida klahvistikul samad tähed, mis langevad. Klõpsa sellel, tähti ei tohi lasta koguneda palju üksteise peale. Kui tähtedest saab tulp täis, lõppeb mäng. Võimalik valida erineva tasemega mäng.
Mängu tulemusel - laps tunneb tähti, leiab need, kinnistub tähtede asetus klahvistikul, areneb tähelepanu ja kiirusLEIA ÕIGE KRAAN

MÄLU JA TÄHELEPANU

Vanus: 3-7
Mängu käik: laps leiab õige kraani, mille küljes on duššivoolik

Mängu tulemusel- laps suudab püsivalt vaadelda, areneb loogika


LEIA PILDILT 9 ERINEVUST

MÄLU JA TÄHELEPANU

Vanus: 5-7
Mängu käik: laps leiab kahelt pildilt 9 erinevust. Alumisel pildid klõpsab erinevusega esemel.

Mängu tulemusel- laps suudab püsivamalt vaadelda, oskab märgata


LEPATRIINULE TÄPID

Valdkond: MATEMAATIKA
Vanus: 4-6
Mängu käik:
laps loendab lepatriinu ühelt tiivalt täpid, lohistab hiirega mängu paremast servast samapalju täppe teisele tiivale

Mängu tulemusel - laps oskab loendada, teab mõistet samapalju


GEOMEETRILISED KUJUNDID

Valdkond: MATEMAATIKA
Vanus: 5-7
Mängu käik:
Laps lisab puuduvad geomeetrilised kujundid.
Mängu tulemusel - laps tunneb geomeetrilisi kujundeid (ruut, ristkülik, ring, kolmnurk), oskab leida puuduva kujundi


SAMASUGUNE RIDA

Valdkond: MATEMAATIKA
Vanus: 5-7
Mängu käik:
Lillepottide sorteerimine ja järjestamine etteantud suuruste järgi. Valida saab kahe raskusastme vahel.
Mängu tulemusel - laps oskab võrrelda suurusi, tunneb mõisteid suurem-väiksem, oskab loendada nimetades järgarve

 


KUS ON KASS?

Valdkond: MINA JA KESKKOND, MATEMAATIKA, KEEL JA KÕNE
Vanus: 2-4
Mängu käik:
laps leiab ekraanilt emakassi ning viib kassipoja temani.
Mängu tulemusel- laps tunneb kohamõisteid (ülal-all, vasakul-paremal, peal, kõrval jne)

Lõimimine keele ja kõnega: laps vastab küsimusele- kus on kass? Pildil nähtu kirjeldamine, jutustamine


SORTEERI PRÜGI

Valdkond: MINA JA KESKKOND
Vanus: 4-7
Mängu käik:
Lapsevanem, õpetaja või laps võrdleb erinevaid esemeid ning lohistb hiirega prügi õigesse prügikasti.

Lõiming matemaatikaga: üks ja palju, loendamine , värvused - roheline, sinine, kollane, oranž
Lõiming keele ja kõnega: hea kasutada grupitööna ja rühma ühise aruteluga. Miks peab prügi sorteerima?

Mängu tulemusel laps - oskab eristada materjale, tunneb värve, oskab loendada ja võrreldaVÕRDLE

Valdkond: MATEMAATIKA
Vanus: 5-7
Mängu käik:
Ava mäng vajutades pildile. Mängu peab mängima koos täiskasvanuga, sest ülesanne on inglisekeelne. Vastavalt juhisele tuleb leida ja klõpsata kas väiksemale, suuremale, lühemale, pikemale, laiemale või kitsamale ja reastada esemed väiksemast suuremani või suuremast väiksemani jne

Mängu tulemusel  - laps oskab võrrelda, leiab õige esemePÜÜA KALU

Valdkond: MATEMAATIKA
Vanus: 5-7
Mängu käik:
Ava mäng vajutades pildile. Püüa kalu nii palju kui ruudukese sees olev number näitab. Kontrolli, kas püüdsid õige arvu kalu, vajutades nupule Check.

Mängu tulemusel  - laps tunneb numbreid, kujuneb arusaam arvu ja numbri vahelisest seosest, oskab loendada, tunneb värve, kujuneb hiire kasutamise oskus, silma ja käe vaheline koostöö

VÄRVILISED PÄRLID

Valdkond: MATEMAATIKA
Vanus: 4-7
Mängu käik:
Ava mäng vajutades pildile. Värvi pärlid näidise järgi. Kontrolli, vajutades nupule Check.

 
Sellel märgil klõpsates pääseb järgmisele tasemele.
Mängu tulemusel
  - laps tunneb värve, oskab märgata rütmi, täpsustub silma ja käe vaheline koostöö

 


ARVUTA KOOS LECKI`GA

Valdkond: MATEMAATIKA
Vanus: 5-7
Mängu käik:
Ava mäng vajutades pildile. Vali arvutamine 5-ni või 10-ni. Püüa palle nii palju kui päikese sees olev number näitab. Kontrolli, kas püüdsid õige arvu palle, vajutades nupule Check.

Mängu tulemusel  - laps tunneb numbreid, kujuneb arusaam arvu ja numbri vahelisest seosest, oskab loendada, tunneb värve, kujuneb hiire kasutamise oskus, täpsustub silma ja käe vaheline koostööLECKY SÕBRAD

Valdkond: MINA JA KESKKOND
Vanus: 3-7
Mängu käik: Ava mäng klõpsates pildile ja järgnevalt Start nupule. Vali uuele sõbrale keha Change Body  ja tagataust Change Backround. Lohista hiirega kehaosad Leckile. Prindi pilt.
Vajutades nupule Reset saad alustada algusest.

Mängu tulemusel laps tunneb kehaosi, teab vasakut ja paremat poolt


PANE LECKY RIIDESSE vastavalt aastaajale

Valdkond: MINA JA KESKKOND

Vanus: 3-5
Mängu käik: Ava mäng klõpsates pildile ja järgnevalt Start nupule. Vaata, milline ilm on akna taga. Vastavalt sellele ilmale vali õiged riided kapist ja sahtlitest. Lohista need Leckile selga. Kontrolli valikut klõpsates nupule Check.
Mängu tulemusel laps oskab nimetada kehaosi, õpib eristama vasakut ja paremat poolt


KODULOOMAD JA NENDE LAPSED


Valdkond: MINA JA KESKKOND
Vanus: 2-4
Mängu käik:
Lapsevanem, õpetaja või laps lohistab hiirega karjamaale täiskasvanud koduloomad ja nende lapse. Ütleb looma nime ja loomalapse nime.
Lõiming matemaatikaga: mõisted -suurem väiksem, üks ja palju, loendamine
värvused - roheline, sinine, pruun, valge, oranž, heledam-tumedam
Lõiming keele ja kõnega: loomade häälitsused

Mängu tulemusel laps - tunneb koduloomi, teab nende nimesid ja loomalaste nimesid, tunneb värve, oskab loendada ja võrrelda