LEIA PILDILT

Valdkond: KEEL JA KÕNE, MÄLU JA TÄHELEPANU
Vanus: 3-7
Mängu käik: laps otsib all reastatud esemed suurelt pildilt, lohistab väikese pildi suurele pildile samasuguse eseme peale

Mängu tulemusel - laps tunneb esemeid, teab nende nimesid
Lõimimine keele ja kõne, matemaatikaga: laps nimetab esemeid, teab üldnimesid, tunneb värve


No comments:

Post a Comment