LOOMADE JA LINDUDE RÜHMITAMINEValdkond: MINA JA KESKKOND, KEEL JA KÕNE, MATEMAATIKA
Vanus: 5-7+
Mängu käik: Laps klõpsab punasel kaardipakil. Ilmub looma- või linnupilt. Laps otsustab, millisesse rühma antud loom või lind sobib ning lohistab kaardi õigesse kohta.Kui mängida soovib laps, kes lugeda veel ei oska on abiks igale kaardirühmale oma pildilise ikooni mõtlemine. Matemaatikaga lõimumine (numbrid, järgavrud jne).


Mängu tulemusel: Tunneb erinevaid loomi ja linde. Oskab rühmitada neid vastavalt nende elupaigale (Eestis). Õpib lugemist. Õpib loendama viieni, oskab nimetada järgarve-mitmes.