KUI PALJU?

Valdkond: MATEMAATIKA
Vanus:
5-7
Mängu käik:

Lapsevanem, õpetaja või laps nimetab numbri lillepotil, loendab kõrvalolevatel kaartidel olevaid täppe, leiab numbrile vastava arvukaardi ja lohistab hiirega selle lillepotti.


Mängu tulemusel  - laps tunneb numbreid, kujuneb arusaam arvu ja numbri vahelisest seosest, oskab loendada nimetades järgarve, teab mõisteid -ülemine, alumine, keskel, tunneb värveMängima - How Many?

No comments:

Post a Comment